top of page

מצגת המפגש

הנבחרות

מפגש 6 - ערכים

ערכים הם כמו אבני בניין המהווים את השדרה האישית שלנו. 

הם משקפים את מה שחשוב לנו ומבהירים לנו את המניעים והמוטיבציות האישיות שלנו. 

המנהיגה מודעת לערכים שלה, מכבדת אותם ומתנהלת על פיהם.

הם מהווים קנה מידה לקבלת ההחלטות שלנו.

כשהערכים שלנו נמצאים בהרמוניה עם אלה של הארגון בו אנו עובדות - קל לנו להביא את עצמנו לידי ביטוי, להרגיש "בבית" ולהיות יצירתיות נלהבות ובאנרגיה גבוהה.

 

כשיש התנגשות בין הערכים האישיים לאלה של הארגון/ הפרויקט - האנרגיה נמוכה, והתחושה הכללית אינה נוחה.   

במפגש יצרנו רשימת ערכים 

צמצמנו אותה לחמישה ערכים מובילים

בחנו עד כמה אנו נותנות מקום לכל אחד מהערכים בחיינו

וחשבנו על פעולות שתסייענה לנו לתת את המקום הראוי לערכים החשובים לנו.

מצגת המפגש

bottom of page