top of page

מנהיגה בקהילה

 

אם ישבת פעם בועד הורים בודאי שמת לב שהרוב המוחלט הוא אימהות.  

באופן טבעי, נשים הן אלה שמובילות פרויקטים בגנים, בבתי הספר, בשכונה ובקהילה.

יחד עם זאת, כשמגיעים לרמה המוניציפאלית, מספר הנשים המעמידות עצמן לבחירה נמוך ומספר הנשים הנבחרות נמוך עוד יותר.

 

הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה יצרה תוכניות להעצמת נשים במטרה לקדם ולעודד נשים להיות פעילות בקהילה ולהתמודד בבחירות לרשויות המקומיות.

 

​במסגרת קורסים אלה המשתתפות יוזמות ומובילות פרויקטים למען הקהילה. 

מנהיגות נשית מוניציפאלית
מנהיגות נשית
bottom of page