top of page

קורס מנהיגות נשית

מפגש רביעי - מודעות

 

 

"בעל החזון המצליח מביט פנימה, יום אחרי יום, כדי למצוא את הצעד הבא בשביל.  ההצלחה מבחינתו, היא מסע מתמשך"                                    דיפאק צ'ופרה 

 

על המנהיגה להיות ברמת מודעות גבוהה לעצמה ולסובבים אותה.

 

מודעות לעצמנו מתחילה בהיכרות מעמיקה עם מה שחשוב לנו, מה אנחנו אוהבות/ לא אוהבות, הערכים שלנו והמקומות בחיינו הזקוקים לשימת לב מיוחדת. 

 

ערכים

ערכים הם כמו אבני בניין המהווים את השדרה שלנו.  המנהיגה מודעת לערכים שלה, מכבדת אותם ומתנהלת על פיהם. הם מהווים קנה מידה לקבלת החלטות.

 

חזון

חזון הוא רעיון או מחשבה לגבי העתיד הרצוי.  הוא משמש כמפת דרכים לחיים שאני באמת רוצה. 

ככל שהחזון שלי ברור ומוגדר יותר – כך הדרך לשם בהירה יותר. 

למנהיגה יש חזון ברור ומוגדר היטב שמנחה אותה בדרך.

החזון נולד מתוך התבוננות והקשבה לעצמה ולסביבה.  הוא נותן ביטוי לצורך/ לכאב האישי שלה ושל הסביבה, ומתחבר לתשוקה שלה.

 

תרגום החזון למעשה

בעת תרגום החזון למעשה השאלה המובילה היא: 

למה? 

למה אני רוצה את מה שאני רוצה?

למה אני עושה את מה שאני עושה?

למה זה חשוב לי?

הלמה הוא שמאפשר לרתום את עצמי ואחרים לחזון ולהמשיך גם כשקשה. 

 

איך? נותן ביטוי לסוג העשייה – איך בדיוק אני עושה את זה?     

 

מה? עוסק בפרטים הקטנים של העשייה  

 

 

 

 

 

bottom of page