top of page

להוביל בדרך שלך!

מפגש 3- מודעות, חזון ועשייה

 

המפגש השלישי שלנו עסק במודעות ובמעבר מחזון לעשייה.

על המנהיגה להיות ברמת מודעות גבוהה לעצמה ולסובבים אותה.

מודעות לעצמנו מתחילה בהיכרות מעמיקה עם מה שחשוב לנו, מה אנחנו אוהבות/ לא אוהבות, הערכים שלנו והמקומות בחיינו הזקוקים לשימת לב מיוחדת. 

ערכים

ערכים הם כמו אבני בניין המהווים את השדרה שלנו.  המנהיגה מודעת לערכים שלה, מכבדת אותם ומתנהלת על פיהם. הם מהווים קנה מידה לקבלת החלטות.

 

יצרנו רשימת ערכים, צמצמנו אותה לחמישה ערכים מובילים

בחנו עד כמה אנו נותנות מקום לכל אחד מהערכים בחיינו

וחשבנו על פעולות שתסייענה לנו לתת את המקום הראוי לערך החשוב לנו.

ראינו שלושה מדדים למנהיגות: אופטימיות, אמינות וביטחון.

 

כמי שלוקחת אחריות על התפקיד שלה בחברה, על המנהיגה להיות מסוגלת לשנות את המצב התודעתי שלה ולהביא את עצמה במיטבה ללא קשר לנסיבות. 

גילינו שביכולתנו לקחת אחריות ולשנות את המצב התודעתי שלנו באמצעות:

1. שפה - השפה משפיעה על החשיבה שלנו.  מילים יכולות להעצים או לעמעם חוויות. 

2. מיקוד - מה שמתמקדים בו גדל

3. גוף - המצב הפיזי שלנו משקף את המצב התודעתי ולכן, שיני המצב הפיזי יביא לשינוי במצב התודעתי.

 

לצפייה בסרטון על עמידות עוצמה לחצי על התמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצרנו לוח חזון - הלוח הוא דרך עוקפת חשיבה ליצירת מפת דרכים לחלומות ולרצונות שלנו.

 

ולמדנו אסטרטגיה להשגת יעדים והגשמת חלומות:

השיטה מורכבת משלוש שאלות:

 

1. מה אני רוצה?  שאלה היוצרת מיקוד 

2. למה אני רוצה את זה?  שאלה שמחפשת את המשמעות של מה שאני רוצה

3. איך אני יכולה לעשות את זה? שאלה המובילה לפעולות מעשיות הנובעות מתוך ה"למה" 

 

להתראות במפגש הבא

באהבה

גלית

 

 

 

 

bottom of page