top of page

להוביל בדרך שלך!

קורס מנהיגות נשית

מפגש 1- תיאום ציפיות,התבוננות והקשבה

המפגש הראשון עוסק בתיאום ציפיות, התבוננות והקשבה.

ערכנו תיאום ציפיות עם עצמנו, עם הקבוצה, עם חברות וחברי הקבוצה ועם המנחה.

ראינו שההתבוננות וההקשבה מופעלים כלפי פנים וכלפי חוץ

המנהיגה מלקטת מידע ע"י הקשבה בארבעה מישורים:

החושים שלה פועלים כמו מצלמת וידאו הקולטת מראות וצלילים ללא שיפוט,

הראש מנתח את המידע,

הלב מוסיף את הרגש

והנשמה מחברת את המידע לכדי משהו משמעותי.

 

     מבחינים ב 3 רמות של הקשבה:

  • רמה ראשונה – הקשבה פנימית 

ברמה זו תשומת הלב שלנו ממוקדת בנו עצמנו. 

אנחנו שומעים את מילותיו של האדם האחר אבל ממוקדים במשמעות הדברים לגבינו (המחשבות שלנו, השיפוטים, התחושות והמסקנות שלנו ביחס לנאמר)

 הכל עובר דרך פילטר של "אני" ומתקשר לחוויה האישית שלי,

למה שאני מרגישה וחווה.

 

  • רמה שניה – הקשבה ממוקדת

ברמה זו קיים מיקוד ברור באדם האחר. 

תשומת לב רבה מוקדשת לאדם האחר, ואין הרבה מודעות לעולם שבחוץ.

הפוקוס הוא על האדם השני, על מה שהוא אומר ועל מה שהוא מרגיש.

שפת גוף קרובה. כמו זוג אוהבים המרוכזים זה בזו.

השפעת ההקשבה היא על הדובר. 

המקשיב משמש מראה מושלמת לדברי הדובר– מה שיוצא מהדובר חוזר אליו.

אינטימיות, אמפתיה, יצירתיות, בהירות, שיתוף פעולה והשראה 

אלה נוצרים כתוצאה מהקשר הישיר שבין הדובר למקשיב.

הקשבה לטון הדיבור, הקצב, ההרגשה המובעת 

השומע מבחין בכל מה שמגיע אליו כמידע ובוחר למה להשיב וכיצד.

  

  • רמה שלישית – הקשבה כוללת

 הקשבה מקיפה של 360 מעלות. 

רמה זו כוללת את כל מה שניתן לקלוט בעזרת החושים:

מוחשי, רגשי והתרחשויות סביבתיות כמו טלפון מצלצל, מטוס עובר, מישהו נכנס

קליטה של אנרגית האינטראקציה  - כמו גלי רדיו: הם לא נראים אבל השדרים נקלטים.

שימוש רב באינטואיציה  - המקשיב קשוב לכל מה שלא נאמר למסרים א-מילוליים ולסאב-קונטקסטים ומשתמש באינטואיציה שלו כערוץ מידע נוסף.

 

העוצמה של ההקשבה ברמה 3

נובעת מיכולתו של המקשיב לקחת את המידע,

לשחק איתו ולראות מה מתגלה לו מעבר לתוכן דבריו של הדובר.

 

במפגש התנסינו גם בשאלות עוצמה:

שאלות קצרות,  פתוחות,  סקרניות המראות התעניינות, התלהבות ומעודדות את הדוברת לדבר, לראות זוויות חדשות וללמוד על עצמה. 

דוגמאות לשאלות עוצמה:

 

  • מה את רוצה?

  • מה חשוב לך בזה?

  • מה עוד?

  • מה הפתרון?

  • מה את מתכוונת לעשות?

  • מה אפשר ללמוד מזה?

 

לא למה? (גורם להתגוננות)

 

ראינו שהקשבה היא הכלי הראשון במעלה במנהיגות:

באמצעות ההקשבה המנהיגה יכולה:

לאמוד, להעריך ולכוונן את המנהיגות שלה - פונה אל השטח בשאלות, חוזרת עם רעיונות לפעולה ושוב מבקשת משוב. 

לבנות אמון - כשהעובדים/ מונהגים חשים שרואים ושומעים אותם הם סומכים על המנהיגה, מרגישים שיש משמעות למה שהם עושים וחשים צורך להחזיר תודה בדמות מחויבות ועבודה מעולה.    

לבנות כבוד - כשהמנהלת/ מנהיגה מקשיבה ומתייחסת לדברי העובדים/מונהגים, ואינה חוששת להראות שטעתה ומוכנה לתקן - נוצרת תחושה של כבוד הדדי. 

 

 

שיהיה בהצלחה ולהתראות במפגש הבא,

גלית

bottom of page