top of page

קורס מנהיגות נשית

מפגש 2- אחריות

המפגש השני שלנו עסק בלקיחת אחריות אישית ובמעבר שבין מצוי לרצוי.


 

____________________________________________________________

אחריות

 

"הנהגה מהנשמה פירושה קבלת אחריות על יותר מצורכי הקבוצה גרידא.  זה אומר דאגה לצמיחתו האישית של כל אחד.  האחריות הזאת מתחילה בהתפתחות האישית שלכם עצמכם.  הנשמה שלכם יכולה להנחות אתכם בשמונה תחומים של החיים: 

מחשבות, רגשות, תפיסה, יחסים אישיים, תפקיד חברתי, סביבה, דיבור והגוף.

בכל התחומים האלה, התנהגותכם משפיעה על האנשים שאתם מובילים.  אם אתם מתפתחים, גם הם יתפתחו.

כמנהיגים מהנשמה אתם מקבלים אחריות על ההתפתחות שלכם ועל התפתחות הסובבים אתכם. 

שאלו את עצמכם שאלה אחת: "האם אני אתפתח מעשיית הדבר הבא?"

                                                                                                           דיפאק צ'ופרה.

דיברנו על מעגל האשמה ותחושת הקורבנות 

אל מול מעגל האחריות ותחושת השליטה שהוא יוצר

והבנו את הצורך בהרחבת מעגל ההשפעה (שנמצא בשליטתנו) אל מול מעגל הדאגה (שאינו בשליטתנו ושואב אנרגיות ומשאבים).  

ראינו שיש 4 שלבים למעבר מקורבנות לאחריות:

1. להסתכל לאמת בעיניים

2. לבקש סליחה

3. לסלוח

4. לייצר הבטחה חדשה ולנקוט פעולה.

 

הסתכלנו גם על ארבע האפשרויות העומדות בפנינו בכל מצב: 

1. לקבל ולהכניס לחיי

2. לקבל ולא להכניס לחיי

3. לא לקבל ולהכניס לחיי

4. לא לקבל ולא להכניס לחיי

 

 

התנסינו בשלוש שיטות ללקיחת אחריות על המצב התודעתי שלנו - באמצעות

הגוף - שינוי תנוחת הגוף 

השפה - שימוש במילים מסוימות 

והמיקוד - שינוי המיקוד שלנו 

________________________________________________

תרגיל:

 

איפה אני לא לוקחת אחריות על החיים שלי?

מה המשמעות של אי לקיחת אחריות בתחום זה ?

מה הרווח שלי מאי לקיחת אחריות בתחום זה?

מה המחיר שאני משלמת על אי לקיחת אחריות בתחום זה?

איך יראה התחום אם אקח עליו אחריות ?

מה מונע ממני לקחת אחריות על תחום זה?

 

_________________________________________________

 

ספרים מומלצים:

רוח המנהיגות - דיפאק צ'ופרה

אפס מגבלות -  דר ג'ו ויטלה ודר' איהליאקלה היו לן 

bottom of page