top of page

קורס מנהיגות נשית

מפגש 8 -שיווק עצמי

במפגש זה ראינו את החשיבות שבטוויית רשת קשרים

NET - WORKING

הרישות חשוב לנו, בין השאר,  לצורך קידום בתוך הארגון ומחוצה לו. 

ראינו ששיווק עצמי נכון וטוב מושך ולא דוחף. הוא אותנטי, בא מהלב ועוסק ביצירת קשרים על פני זמן.

ראינו גם את הצורך להשקיע בנראות שלנו. 

התייחסנו למסר שאנו מעבירות וראינו שיש לו שלושה מרכיבים:

1. הרושם הראשוני:  מורכב ממראה הקצוות שלנו

השיער, הידיים והנעליים

2. התקשורת הלא מילולית - הבעות ושפת גוף

3. התקשורת המילולית - מה המסר שאנו מעבירות.

למדנו את מודל מעגל הזהב שלפיו בניית המסר מתחילה

עם ה"למה" - חיבור לחזון ולשליחות

עוברת דרך ה"איך"  - המבנה והמעטפת 

ומסיימת עם ה"מה" - הפרטים הקטנים. 

לנוחותך, הנה הרצאת טד של סימון סינק המסביר את המודל. 

  

 

bottom of page